Masif Ahşap Kurutma Yöntemleri

Masif Ahşap Kurutma Yöntemleri


Teknoloji çağının getirdiği yeniliklere ve çok sayıdaki yeni malzemenin rekabetine rağmen ağaç malzeme sahip olduğu önemli özellikleri, güzelliği ve çekiciliği nedeniyle günümüzde de hammadde ve malzeme olarak birçok kullanım yerinde önemini korumaktadır. Hafifliğine göre direncinin yüksek olması, kolay işlenmesi, iyi boya ve cila kabul etmesi, ısıyı yalıtması, sesi absorbe etmesi gibi iyi özellikleri yanında, dış görünüşünün güzelliği ile kullanıldığı yerde sıcak ve hoş bir hava yaratmaktadır. 

Modern ağaç teknolojisi ağaç malzemenin arzu edilmeyen söz konusu özelliklerini iyileştirici birçok yöntem ve olanak bulmuştur. Odunun masif yapısını bozmadan arzu edilmeyen özelliklerini iyileştirici teknik işlemlerin en önemlileri kurutma, buharlama, emprenye ve yüzey işlemleridir. 

Herhangi bir ağaç türüne ait kerestenin kusursuz bir şekilde kurutulabilmesi için, iyi bir kurutma programına ihtiyaç vardır. Böyle bir program yoksa bunun yeniden hazırlanması gerekir. 

KURUTMANIN TANIMI VE ÖNEMİ   

Kurutma, ağaç malzemenin içerisinde bulunan ve kullanım amacı için uygun olmayan suyun atılması işlemidir. İdeal bir kurutmada; kurutulacak malzemenin kalitesinin korunması, kurutma süresinin mümkün olduğu kadar kısa olması ve kurutma giderlerinin en düşük düzeyde tutulması amaçları bir bütün olarak birlikte gerçekleştirilmelidir. 

MASİF AHŞAP MALZEMENİN KURUTULMASI

Basit anlamda kurutma ağaçta bulunan ve ağaç malzemenin çürüme ve aşınmasına neden olan suyun dışarı atılması işlemidir. Kurutmanın amacı;  organik olan ağaç malzemenin içinde var olan nemi yok ederek mantar oluşumu ve böcek istilası gibi etkenleri yok etmektir. Kurutmayla ağaç malzemenin işlenebilme, tutkallanma ve çivi tutma kabiliyetinin artması gibi mekanik ve teknik üstünlükler kazanmasını sağlamaktır. İki tip kurutma yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; 

1-) Doğal (açık havada) Kurutma : Bu kurutma yöntemi hem uzun sürer, hem de dışarıdan kaynaklanan zararlara açıktır. Bunun yanı sıra açık havada kuruyan malzemenin kendi içinde katmanları arasında ısı farklılıkları olacağından eşit kurumaz ve yüzeylerde çatlaklar oluşur. Ağaç malzemenin nemi istenilen düzeye çekilemez.   

2-) Teknik Kurutma : Üretim aşamasında tam otomatik fırınlama sistemi ile ağaç malzemenin nemi istenilen düzeye çekilir. Böylece ağaın kısa sürede ve eşit olarak kuruması sağlanır. Teknik yöntemle kurutulan ve belirlenen nem derecesine çekilmiş ağaç malzemeler çok daha dayanıklı hale gelmektedir.


Masif Ahşap Kurutma Yöntemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Main Menu